POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej pancars.pl (dalej: „strona
internetowa”).

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pomocą niniejszej strony
internetowej jest PANCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lublinie przy ul. Aleja Kraśnicka 217 B, 20-718 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0001027892, NIP:7123452312, REGON: 524861742, (dalej: „Administrator”).

3. Administrator danych wprowadził wszelkie niezbędne środki w celu ochrony
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane za pośrednictwem
strony internetowej są przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych,
kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej, przekazania danych innym
podmiotom- współpracującym z Administratorem: Agencji celnej, firmie transportowej, oraz
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zakresie, w jakim jest to niezbędne,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.\

4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym;
b) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu
plików „cookies” na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem
analizy ruchu na stronie.

5. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora.
Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na
pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz na czas prowadzenia korespondencji w
zgłoszonej sprawie. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom rozwiązań oraz
innym podmiotom, dzięki którym funkcjonuje niniejsza strona internetowa. Podanie danych
jest dobrowolne ale konieczne i niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane nie są
przetwarzane w sposób automatyczny. Dane nie są także przekazywane do Państw spoza
EOG lub organizacji międzynarodowych.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej
formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy
przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych
względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora.
Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Administrator na stronie internetowej wykorzystuje pliki „Cookies” czyli pliki tymczasowe
zlokalizowane i przechowywane wyłącznie na komputerze użytkownika, które dostarczają
danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych
stron serwisu internetowego. Mają one za zadanie zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, bezpieczeństwa danych i monitorowania ruchu
użytkowników na stronie internetowej. Użytkownik na możliwość ustawienia preferencji
sposobu obsługi plików „Cookies”. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia
stosowania plików „Cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie
utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. Użytkownik może w każdym
momencie usunąć pliki „Cookies”. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w
ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółowych informacji na temat plików „Cookies”,
dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie „Cookies” przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Newsletter